FKŽ Podržava Inicijative 7 Članova

MŽK e u Julu mesecu dodelila organizacijama-članicama grantove Fonda Kosovskih Žena (FKŽ). U ovom kolu je apliciralo 29 organizacija, i Komisija FKŽ za Pregled Grantova (KPG) koja je izabrana od članova MŽK, odabrala je kao što sledi:
1) Venera će pomoći ženama u Peći da pripreme pravna dokumenta i nudiče savete za komletiranje procedura za otvaranje sopstvenog biznisa;

2) Bliri će podići svest o reproduktivnom zdravlju među devojčicama u Glogovcu; 

3) The Committee of Blind Women of Kosova (Komisija Slepih Žena Kosova)će raditi na integrisanju slepe dece u javnim školama u Prištini; 

4) Rikotta će lansirati njen „Women’s Piazza“ na trgu Nena Tereza u Prištini, prodajom proizvoda žena i organizovanjem uličnih manifestacija za podizanje svesti o pravima žena; 

5) Foleja će obrazovati žene i devojke Roma, Aškalija i Egipćana u Prizrenu, Landovici, Pirani, Južnoj Serbici i Mamuši o njihovom zdravlju i pravima;

6) Rona će ekonomski osnažiti žene, podržavajući njihovo učešće u turizmu proizvodnjom rukotvorina i promovisanjem kulturnog nasleđa u Gori i Opoji; i 

7) The Centre for Promotion of Women’s Rights (Centar za Promovisanja Prava Žena) će identifikovati slučajeve seksualnog nasilja počinjenog tokom rata u 17 sela Opštine Glogovac.

Kvinna till Kvinna je obezbedila finansijsku podršku, omogučivši ove grantove. Naredno kolo grantova če početi od 15 August i završiti 15 September 2013. Koordinatorka FKŽ Mimoza Paçukuostaje na raspolaganju da obezbedi obuku za članove MŽK u pogledu njihovih predloga.