Ministarstvo za evropske integracije posvećeno unapređenu ravnopravnosti polova

Danas su se predstavnice Mreže žena Kosova (MŽK) sastale sa ministarkom Ministarstva za evropske integracije, Mimozom Ahmetaj, i zamenicom ministra Anilom Statovci Demaj kako bi razgovarale o mogućnostima za unapređenje rodne jednakosti na Kosovu preko rada Ministarstva za evropske integracije.
Osim ministarke Ahmetaj i zamenice ministarke Statovci Demaj, još jedna žena je imenovana u poslednje vreme kao zamenica ministarke u ovom ministarstvu: Rita Hazeraj Beqaj, iz toga razloga Ministarstvo za evropske integracije sada ima mnogo više žena na odlučujućim položajima, nego bilo koje drugo ministarstvo na Kosovu, doprinoseći poboljšanju ravnoteže na rukovodećim položajima u ministarstvima na Kosovu.
Izvršna direktorka MŽK-a, Igballe Rogova im je čestitala na njihovim novim položajima i izrazila je angažovanja MŽK-a da nastavi podršku Ministarstvu za evropske integracije, kao i ostalim ministarstvima u ispunjenju njihovih obaveza da vode prema unapređenju rodne jednakosti na Kosovu, u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti poslova.
Ministarska Ahmetaj je istakla da iako se može primetiti napredak u vezi sa rodnom jednakošću, još uvek ima dosta posla koji treba da se uradi.
MŽK je sa zamenicom ministarke Statovci Demaj takođe razgovarala i o načinima kako se može što bolje predstaviti rodna perspektiva u procesu prijema Kosova u EU. Konkretnije, razgovaralo se o Nacionalnom programu za sprovođenje Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju na Kosovu.
MŽK je izrazila njenu zabrinutost da nisu ranije bile obuhvaćene preporuke iz rodne perspektive u vezi sa tim programom. Zajedno, one su diskutovale o načinima za poboljšanje procesa obuhvatanja perspektive u budućnosti, u uskoj saradnji sa ostalim ministarstvima. U međuvremenu, ministarska je obećala da će razmotriti još jednom preporuke MŽK-a i da će se potruditi da ih obuhvate tamo gde je to moguće.
U skladu sa zakonom o ravnopravnosti polova, MŽK je takođe od ministarke zatražila da Ministarstvo za evropske integracije obezbedi službenicu za rodnu jednakost u ovom ministarstvu koja će imati dovoljno vremena da izvrši sve svoje zakonske odgovornosti. Ovo obuhvata i dopunu opisa radnog mesta da ona razmatra nacrte zakona i politike sa rodne perspektive i da se obuhvati u procese sastavljanja novih politika i programa.
Tokom diskusija o razmatranju mogućnosti da se pojasni pozicija Službenice za rodnu jednakost, zamenica ministarke Statovci Demaj je istakla bitnu ulogu koju treba da igra svako live u ministarstvu, a ne samo službenica za rodnu jednakost, kako bi se obezbedila integracija rodne ravnopravnosti u svim politikama i programima
MŽK je podržala Ministarstvo za evropske integracije u unapređenju rodne jednakosti u njegovom radu još 2015. godine i pozdravlja se nastavak ove saradnje i u budućnosti, u bliskoj saradnji i sa Agencijom za jednakost polova i ostalim ministarstvima.