Mlade žene u Prizrenu razgovaraju o pitanjima sa kojima se susreću tokom sastanka Inicijative za osnaživanje Mladih žena.

Mlade Žene u Prizrenu su Strastvene o Zagovaranju

Dinamični način života ponekad otežava mladim ženama da se sastanu i razgovara o pitanjima koja utiču na njihova. Inicijative za Osnaživanje Mladih Žena (IOMŽ) obezbedio prostor za mlade žene iz Prizrena da ukupe snagu na stvaranju strategije zastupanja koje če im pomagati da nadju rešenje na neke od izazova sa kojima se suočavaju u svojoj opštini.

One su tokom ovog sastanka razvili strategiju zagovaranja za unapređenje prava žena na obrazovanje i za smanjenje diskriminacije žena na poslu. U diskusiji o ženama na poslu, one su shvatile da se većina radova koje rade žene ne smatra radom, nego „ženska obaveza.“ Kao takvi, kućni poslovi, briga o deci i briga o starima u svojoj porodici, na primer, nema nikakvu novčanu naknadu.
„Ovaj sastanak je nam pomagao da vidimo stvari iz drugačije perspektive,“ rekla je jedna mlada.Mlade žene su razgovarali i o drugim stvarima koje oni suočavaju, uključujući njihov pristup na obrazovanje.
„Veoma zabrinjavajuće je na primer pitanje, kada porodica jedne mlade žene kaže da su uradili sve za nju, a da njeno obrazovanje nije potrebno.“ rekao je jedna mlada žena. „Na ovaj način oni odlučuju za svoju ćerku, ne pružajući joj mogućnost da odlučuje za njenu budućnost.“
Nakon razmatranja ovih izazova, mlade žene su bile podeljene u grupe, gde su radili na kreiranje strategije koje će koristiti da se zalažu promene u svojoj opštini.
„Ovaj sastanak je veoma interesantan“ rekla je jedna mlada žena „Nikad nisam doživela ovako nešto ranije. U Prizrenu, ima dosta aktivnosti koje su organizovane za mlade, ali ne onih posebno da osnaže mlade žene da se bore za svoja prava,“ dodala je jedna mlada žena.

Prati diskusije mladih žena na Inicijativa za Osnaživanje Mladih Žena koristi i društvene medije kao što su Facebook da bi uključiti više ljudi u inicijativama mladih žena.