MŽK je održala prvi sastanak sa članicama za 2020. godinu

Minutom ćutanja u čast „Kosovskog slavuja“ Nedžmije Pagaruša (1933-2020) počeo je prvi sastanak članica Mreže žena Kosova (MŽK) za ovu godinu.

Oko 50 učesnica prisustvovalo je sastanku održanom dana 10. februara 2020. godine u Prištini, uključujući organizacije članice MŽK, Lobi za rodnu ravnopravnost (Lobi), kosovske institucije kao i podržaoci misije rada MŽK tokom godina.

 

Diskusiju je započela Izvršna direktorica MŽK, Igbale Rogova, koja je rekla da je ova godina dobro počela, pošto ova vlada ima više žena ministarki u poređenju sa prethodnim godinama.

 „Putem saopštenja za medije zatražili smo da se najmanje pri imenovanju zamenika ministra primeni Zakon o rodnoj ravnopravnosti (ZRR) i podela stolica da bude 50/50. Svi su videli da žene mogu. […].Uspeh je pokazan i tokom kampanje Glasaj za više žena u parlamentu”, gde smo na terenu videli ljude da sa velikim entuzijazmom žele da glasaju za žene ”, rekla je ona.

Rogova je rekla da je osnaživanje žena i devojaka u procesima donošenja odluka rezultat zajedničkog rada i solidarnosti medu članicama.

Ona je dalje obavestila prisutne da je za još jedan mandat izabrana Predsednica odbora MŽK, Ariana Ćosaj-Mustafa.

Zatim je uzela reč  Beljđizare Muharemi, Izvršna direktorica organizacije „Dera e Hapur“ (Otvorena vrata), koja je izabrana kao počasna članica odbora MŽK.

 „Zadovoljstvo je videti MŽK u ovom formatu, ovo je veliki uspeh MŽK. Ako posmatramo put MŽK kao organizacijuMŽK je uvek nalazila pravi način da radi ka osnaživanju žena. Stoga i mreža je tu gde je,“ izjavila je Muharemi.

A Merita Fehmiu, menadžerka programa u Korpusu mira – Kosovo, je predstavila njihov program voluntarizma, dok su prisutne imale priliku da vide i brošure za aktivnosti američkih volontera.

 „Zahvaljujem se puno MŽK za ovu priliku. Ideja je da se volonteri integrišu na Kosovu, da vide kako se ovde živi. To je dobra prilika jer volonteri mogu da vam pomognu u podizanju unutrašnjih kapaciteta vaše organizacije. Mi radimo za zajednicom za zajednicu“, rekla je ona. 

Izvršna direktorica Kosovske grupa za zalaganje (KGZ) Mimoza Gavrani se pridružila glasovima mnogih ostalih članica da se sete važnosti saradnje sa MŽK ka postizanju njihovih ciljeva. 

 „Mi smo veoma zadovoljne što smo se pridružili MŽK, kao grupi snažnih žena da zajedno unapredimo naše zajedničke interese. Ja ovo ne mogu da radim sama, a biti deo MŽK znam da je jedna velika snaga“, dodala je ona.  

Dok, Nevenka Rikalo, Izvršna direktorica organizacije „Ruka ruci“ je uzela reč kako bi govorila o napretku  inicijative Osnaživanje učešća žena u politici“, četvorogodišnja inicijativa koju podržava Kancelarija Evropske unije (EU) na Kosovu. 

Koordinisanje za aktivnosti 8.marta pod okriljem „Maršujemone slavimo“,  rad Fonda žena Kosova (FZK)sprovođenje Strategije MŽK 2019-2022, kao i potreba za jednom stalnom linijom za skloništa u zemlji bili su među temata za koje su članice MŽK dale svoje mišljenje i iskustva. 

Takođe, tokom sastanka je najavljeno da će Lobi za rodnu ravnopravnost (Lobi) i Koalicija za ravnopravnost (KR) imati zajednički sastanak na kraju meseca marta 

Ocenjujući ovaj sastanak kao veoma posebnim, Rogova je još jednom naglasila važnost solidarnosti međženama. 

Štaviše, odavanje počasti besmrtnom delu Pagaruše nije se završio minutom ćutanja na početku sastanka, već su se članice MŽK saglasile da dana proglašenja nezavisnosti Kosova, 17. februara, zajedno posete njen grob. 

Ovaj sastanak je podržan od strane Evropske unije na Kosovu (EU), Austrijske agencije za razvoj (AAR) i UN Women.