MŽK održava obuku sa članicama za izgradnju kapaciteta u oblasti odnosa sa javnošću

Mreža žena Kosova (MŽK) je 1. decembra održala jednodnevnu obuku „Odnosi s javnošću i efikasna komunikacija“, sa organizacijama članicama i korisnicama Fonda žena Kosova (FŽK). Oko 14 predstavnica organizacija članica razgovaralo je zajedno o javnim nastupima, značaju otvorene i interaktivne komunikacije sa publikom, kao i o važnosti korišćenja društvenih mreža kao sredstva komunikacije. Između ostalog, diskutovano je i o važnosti brendiranja kao i o odnosima sa medijima. 

„Ova radionica bile je vrlo praktična i korisna, naučili smo mnogo o strateškom planiranju postova na društvenim mrežama i važnosti definisanja ciljne grupe i kreiranja sadržaja na osnovu naše publike“, rekla je Fidane Hiseni (Hyseni), izvršna direktorica Centra za zaštitu žena i dece – CZŽD „Raba Voca“.  

Naglasak tokom radionice je takođe stavljen na predstavljanje organizacija široj publici kroz profesionalno pisanje i poboljšanje prisustva na medijima i društvenim mrežama. Učesnice su takođe razgovarale o strateškom planiranju za dostavljanje ključne poruke javnosti, kao i o najboljim praksama koje utiču na  podsticaj organskog dosega javnosti. 

 „Jedan od načina  povećanja dosega je plaćanjem postova na društvenim mrežama  za promovisanje vašeg sadržaja. Dok jedna alternativa organizacija je i organski doseg koji se zasniva na kvalitetu sadržaja i tehnikama objavljivanja postova“, rekla je Rudina Voca, koordinatorka za odnose sa javnošću, MŽK, dodajući „Zajedno smo diskutovalo o ovim metodama i izazovima sa kojima se suočavaju organizacije prilikom stvaranja kvalitetnog kao i kreativnog sadržaja.“ 

U poslednjem delu radionica je bila usredsređena na profesionalno pisanje, gde su sve učesnice imale priliku da poboljšaju svoje veštine pisanja kroz vežbe. Cilj je bio da učesnice daju povratne informacije kako bi dalje poboljšale svoju strategiju komunikacije. 

PROČITAJ IOPDMK održava obuku o izgradnji komunikacionih kapaciteta