MŽK poziva: Glasajte za više žena u parlamentu

Tokom ovih poslednjih deset dana, Mreža žena Kosova (MŽK) je putem društvenih mreža pozivala da se na izbornim listama glasaju žene na vanrednim izborima za Skupštinu Republike Kosova, koji će se održati ove nedelje 14. februara 2021.  

Kampanja je započela ubrzo nakon poziva političkim subjektima da poštuju Zakon o rodnoj ravnopravnosti (ZRR) na listama kandidata koje se dostavljaju Centralnoj izbornoj komisiji (CIK), pružajući jednake mogućnosti muškarcima i ženama. S obzirom na to da ni stranke ni CIK nisu sprovele ovaj zakon, onda je na nama kao građanima da izaberemo što veći broj žena u parlamentu. 

MŽK je za ovo pitanje sprovela kampanju na terenu i na izborima prethodnih godina i nastaviće da podržava, štiti i promoviše prava i interese žena i devojaka, bez obzira na  njihovu političku, versku, etničku pripadnost ili seksualnu orijentaciju. Takođe podsetimo da je podrška učešća žena u politici i odlučivanju deo  Strategije MŽK 2019-2022.  

MŽK vrednuje izbore kao osnovni element demokratske države, a rodnu ravnopravnost kao vitalno pravo svakog od nas i stoga smatra da je više nego neophodno i važno da se građanima daju jednake mogućnosti. Nedostatak demokratizacije i slabo učešće žena u većini partija nepravedno lišava žene učešća  i doprinosa u donošenju odluka.  

Stoga, 14. februara, koju god listu izabrali, glasajte za više žena u parlamentu!