MŽK šalje pismo premijeru Hotiju za smenjivanje Seljmanaja

Poštovani Premijeru Hoti, 

Pitanje nestalih osoba je pitanje ljudskih prava. Kao što su pokazala istraživanja, uključujući i predstojeće istraživanje Mreže žena Kosova (MŽK) „Gde je moje mesto za stolom“, pitanje nestalih osoba je jedno od najvažnijih pitanja koje građani Kosova žele da bude adresovane od strane vlade u cilju postizanja trajnog mira na Kosovu i u regionu. Stoga je ovo važno pitanje za MŽK i njene članice.  

Od kraja rata, stanovnici Kosova, a posebno porodice nestalih osoba su uporno tražili da se adresuje pitanje nestalih osoba od strane vlade kao i od strane međunarodnih aktera koji posreduju u mirovne procese. Bez rešavanja ovog ključnog pitanja nema stvarnog mira za stotine porodica koje nisu pronašle svoje najmilije.  

Porodice nestalih lica nikad nisu prestali za traganjem. Od kraja rata, oni su stalno protestvovali, demonstrirali i dizali glas zahtevajući odgovore od vlade. Bili smo uz njih, slušajući njihove priče i pozive na istinu.  

Vlada Kosova nikada nije dala zasluženi prioritet ovom pitanju. Suprotno tome, tokom dve decenije, čuli smo niz praznih obećanja koja sadrže malo istine.  

Čak i 2009. godine, Thirrjet e Nënave – organizacija koja predstavlja majke Đakovice koje još uvek nisu pronašle svoje najmilije, umorne od praznih obećanja vlade, pokrenule su štrajk glađu. Tražile su istinu. Iako je vlada obećala, to pitanje ni tada nije bilo rešeno. 

Među našim političkim liderima, Saranda Bogujevci je bila jedan od najjačih glasova koje smo imali, budući da je i sama preživela neljudsku surovost. Od trenutka kada je izabrana za poslanicu u Skupštini Kosova, zastupala je interese građana Kosova, pokrećući važno pitanja nestalih. Ona je ispunila svoju dužnost poslanice, da zastupa naše interese i da se bavi ovom ozbiljnom povredom ljudskih prava. 

S druge strane, za razliku od nje, imamo vladinog zvaničnika, zamenika premijera Dritona Seljmanaja, koji ne samo da ne zastupa u potpunosti interese građana Kosova, već čak i direktno vređa njih i njihove predstavnike poput  Saranda Bogujevci, koja je zastupala naše glasove. Kao zamenik premijera, njegove izjave ne predstavljaju ga jednostavno kao pojedinca,  već predstavljaju Vladu Kosova. Takođe, preko njega, vlada vređa svoje građane. 

U 2015. godini, Jablanović, tada ministar lokalne samouprave, kao predstavnik vlade vređao je porodice nestalih. Narod na Kosovu ustao je i zahtevao njegovu smenu. Nakon toga, tadašnji premijer, Mustafa ga je smenio. Ovo je drugo put da takva uvreda dolazi od strane vlade i rezultata sada ne bi trebao biti drugačiji.  

Stoga se pridružujemo hiljadama građana, uključujući one koji su već́ potpisali peticiju putem interneta, u pozivu za hitno otpuštanje Seljmanaja. Ovo je pravo ljudi: da zahtevaju odgovornost od naših političkih lidera da zastupaju naše interese

Kako skupovi i masovni protesti nisu dozvoljeni merama za borbu protiv pandemije COVID-19, lično sam odlučila da stojim ispred vlade sat vremena, svakog radnog dana, počevši danas u 12:00 , dok Seljmanaj ne bude otpušten. Posle mnogo godina podržavanja glasova nestalih, ne bih bila verna sebi i svojim uverenjima kao aktivistkinja za ljudska prava kad bih stajala skrštenih ruku i ćuteći gledala kako građane vređaju upravo oni ljudi koji su izabrani. Da zastupaju i brane naše interese. Stajaću u tišini, u solidarnosti sa porodicom  nestalih osoba, kao i sa mnogim građanima Kosova koji podržavaju njihove pozive na istinu i delovanje naše vlade. 

Sve dok se ne čuju naši glasovi! 

S poštovanjem,  

Igballe Rogova 

Izvršna direktorica  

Mreža žena Kosova