MŽK se seća života feminističke aktivistkinje Cathy Frischmann

Cathy Frischmann je prvi put posetila Kosovo 2004. godine sa svojom ćerkom Julie i bliskom prijateljicom Sue Farnsworth, čija je ćerka (Nicole) radila u Mreži žena Kosova (MŽK).

Cathy je obišla Kosovo, sastala se sa organizacijama članicama MŽK-a i plesala sa nama. Ponovo nas je posetila 2019. godine.  Cathy je volela Kosovo, njegove žene, aktivistkinje i naš rad.

Nakon povratka u svoj tadašnji rodni grad Pokatelo, Ajdaho, SAD (Pocatello, Idaho, USA), organizovala je predavanje na Državnom univerzitetu Ajdaho gde bi izvršna direktorka MŽK-a Igballe Rogova bila gostujući govornik nudeći jedinstvenu priliku stanovnicima Ajdahoa da nauče o Kosovu, njegovoj istoriji i borbama, nezavisnosti i sadašnjoj situaciji. Cathy je izgradila jedinstvene mostove stvarajući prostore za razmenu znanja.

Cathy se kasnije preselila u Korvalis u Oregonu (Corvallis, Oregon), gde se uangažovala u Altrusi, međunarodnoj neprofitnoj organizaciji fokusiranoj na službi zajednici, posebno ženama. Kako u životu, tako i u svom radu bila je primer misije organizacije, uvek „samouverena, inspirativna i brižna”.

Zajedno sa ogrankom Corvallis Altrusa, predvodila je napore lokalne zajednice za prikupljanje sredstava za MŽK od 2017. godine, prikupljajući hiljade evra za podršku aktivistkinjama za ženska prava na Kosovu.

„Verovala je u osnaživanje mladih žena i investirala je u MŽK kako bi osnažila više žena u različitim oblastima, od zakonodavstva, odnosa s javnošću do rešavanja rodno zasnovanog nasilja“, rekla je Rogova.

Pod Cathyinim vođstvom, Altrusa je podržala četiri mlade kosovske žene koje su završile plaćenu praksu u MŽK-u. Ona je bila svesna da, iako su 2021. godine mlade žene bile više nezaposlene (47%) nego muškarci (35%), i da je samo 7% mladih kosovskih žena bilo zvanično zaposleno, delom zbog diskriminacije po rodnom osnovu pri zapošljavanju, kako je pokazalo istraživanje MŽK-a.

Zaista, oblasti koje je Altrusa podržala bile su one u kojima su žene manje uključene, kao što je oblast prava.

Cathy je znala da je mladim ženama potrebna dodatna podrška u ovim oblastima, afirmativne mere, kako bi ušle u radnu snagu i doprinele rodno uravnoteženijoj radnoj snazi u oblastima u kojima su žene istorijski bile nedovoljno zastupljene.

Podrška Altruse omogućila je ovim mladim ženama da steknu iskustvo, uđu u radnu snagu i obezbede dugoročno zaposlenje. U međuvremenu, Altrusa je podržala MŽK  sa dodatnim ljudskim resursima i širenjem feminističkog pokreta na Kosovu.

Bićemo joj zauvek zahvalni“, rekla je Rogova. „Pamtićemo njen pozitivan feministički pristup, njenu solidarnost i njeno vođstvo. Ona je snažno verovala u podršku ženskom pokretu kroz uključivanje mlađih generacija.“

Cathy je videla omladinu kao suštinsku za ženski pokret i njegovu budućnost, pa ju je aktivno podržavala.

Feministkinja, zaštitnica ljudskih prava, podržavalac žena u politici kroz Ligu žena glasača, kuvarica, botaničarka, baštovanka, planinarka, biciklistkinja i još mnogo toga… Cathy je volela život i posvetila je svoj život zaštiti prava i života drugih.

Juče, 2. avgusta 2023. godine, Cathy je preminula nakon žestoke borbe sa rakom. Veoma će nedostajati njenoj porodici, prijateljima i svima nama u MŽK-u. Njen duh, uporna odlučnost, osnaživanje drugih i stalno davanje ostaju inspiracija svima i nastaviće da budu sa nama tokom našeg rada.