MŽK traži smanjenje broja zamenika ministara i sprovođenje ZRR-a

 Mreža žena Kosova (MŽK) izražava nezadovoljstvo i zabrinutost u vezi sa ne sprovođenjem Zakona o rodnoj ravnopravnosti (ZRR) u slučaju imenovanja zamenika ministara u Vladi kojom upravlja premijer Avdullah Hoti.  

Ova vlada je do sada imenovala 46 zamenika ministara, a u nekim ministarstvima ima i po pet zamenika ministara. Međutim, i ovoga puta se primećuje veoma mali broj imenovanih žena. Prema izveštajima iz medija, samo osam od 46 zamenika ministara su žene. Pretvoreno u procente, samo 17.4% ovih pozicija pripada ženama.  

Ovaj mali broj je u direktnoj nesaglasnosti sa ZRR-om, koji garantuje jednakost između rodova (50/50), kao uslov za razvoj demokratskog društva u kojem muškarci i žene imaju u potpunosti jednake mogućnosti u oblasti politike i uopšte u javnosti. Nezavisno od ukupnog broja zamenika ministara, MŽK od Vlade traži da sprovodi ovaj zakon, kao i da politički sporazume ne predstavljaju rizik za opšte dobro.  

S toga, preko ovog saopštenja MŽK podnosi dva dole navedena zahteva:  

  • Da se smanji broj zamenika ministara, pošto to vodi prema zloupotrebi javnog novca, gde se jasno vidi da imamo posla sa smeštanjem političkih militanata, i  
  • Da postoji jednaka rodna zastupljenost 50/50 na pozicijama zamenika ministara.  

MŽK se u svom radu i angažovanju od osnivanja zalaže za Kosovo u kojem su žene i muškarci jednaki i imaju jednake mogućnosti u obrazovanju, zapošljavanju, učestvovanju u politici, zdravstvu, kao i da žive život bez nasilja. S toga, u potpunom skladu sa ovom vizijom, MŽK će tokom celog rukovodećeg mandata ove Vlade tražiti javnu odgovornost i potpunu transparentnost o radu izvršne vlasti koja utiče na realizovanje ovih bitnih ciljeva za dobrobit svih žena na Kosovu.