Seminar dodaje energiju članovima MŽK-a

Više od 100 članova MŽK-a su se okupili u Draču, u Albaniji, od 3 do 6 oktobra radi nedelje oporavka, debate, zabave i učenja.

Uprkos gustog dnevnog reda, učesnici su energično nastavili diskusije van organizovanih aktivnosti.
Razni članovi su spremno podelili njihovo znanje i životna iskustva, motivišući i inspirišući jedni druge.
„Jedna od jačine MŽK-a je njena raznovrsnost“, koju je posmatrala Lina Andeer iz „Kvinna till Kvinna“, Švedska organizacija koja je podržila seminar. „Vi imate starije žene i mlađe žene. Vi imate žene iz grada i iz ruralnih predela, iz različitih etničkih zajednica, i žene sa invaliditetom“.

Raznovrsnost prisustva članova MŽK-a je zaista bila inspirativna. Tokom vikenda, oni su podržali jedni druge: MŽK je imala tekući prevod na Albanskom, Srpskom i Engleskom jeziku, takođe i na znakovnom jeziku. A kada je žurka počela, sve članice  su prešli na podijum, uključujući i slepe žene i osobe sa posebnim fizičkim potrebama, koji su plesali u svojim kolicama.

Tokom celodnevne radionice u vezi rešavanja konflikta, svetsko poznata inspirativna govornica Shqipe Maljuši je podržala članice  sa strategijama za transformisanje negativne energije u pozitivnu energiju. Bojeći se da može otvoriti rane od kojih mnoge žene još uvek pate od rata, ona je pažljivo prenela svoje mišljenje o tome kako pozitivno mišljenje može podržati žene u suočavanju sa njihovom svakodnevnom realnošću. Pozitivno mišljenje može omogućiti aktivistima da prevaziđu različite forme konflikta, od međuljudskih, organizacionih na društvene. Učesnice su pozdravile njen jedinstven pristup i efektivne komunikacione strategije.
„Veoma je bila pozitivna i inspiraciona radionica”, rekla  je jedna učesnica.

U međuvremenu, u susednoj sobi Program Menadžer MŽK-a, gđa Nicole Farnsworth, omogućila je diskusiju u vezi konkretnih koraka u planiranju efektivnih inicijativa za zastupanje. Članice  su diskutirali u vezi opreme i „trikova“, u planiranju koji se odnosi na ciklus zastupanja. Nakon toga, one su se podelili u grupe gde su planirali inicijative zastupanja kako bi mogli osloviti realna pitanja unutar zajednice, kao što je fizički pristup javnim zgradama za osobe u kolicama, majkama sa dečijim kolicama, i za starije osobe; zdravstveno osiguranje za sve; i dovoljne penzije za penzionirane osobe.
„Radionica u vezi zastupanja je bila veoma produktivna, pogotovo rad u grupama, gde smo imali mogućnost da kreiramo konkretne strategije za zastupanje”, rekao je jedan aktivista. „Većina nas planiramo da upotrebimo ove strategije kada se budemo vratili na Kosovu“.

Dodatno na celodnevne radionice, seminar je uključivao događaje svake večeri. NVO „Artpolis” je omogućilo diskusiju u vezi „Osnaživanja Žena”. Članovi su videli serije fotografija koje su izazvale različite emocije, koje su članovi prodiskutovali kasnije zajedno. KWN članice su takođe pozdravili goste iz Albanske NVO, „Gruaja tek Gruaja” (Žena kod Žene), koja je pozabavila članove sa moćnim i duhovitim monologom: „Seks. Hvala ti”.

Sledeće večeri, aktivistkinje iz Albanije, Delina Fico i Dženi Karaj, pridružili su se članovima u diskutiranju sastanaka, koncepata i praksi feminizma na Kosovu i u Albaniji.
„Postoje mnogi ljudi koji nemaju znanja oko feminizma”, rekla je Delina Fico. „Oni kažu da feministkinje mrze muškarce, ali feminizam nikada nije gledao muškarce kao neprijatelje. Umesto toga, njih gleda kao deo problema i rešenja. Ovo je očigledno iz činjenice da širom sveta, i na Kosovu, postoje muškarci feministi koji su deo projekta za razmatranje i reformiranje odnosa polova”.
MŽK članovi su nakon toga prodiskutovali značaj feminizma kao deo aktivizma u pravcu daljih prava žena.

MŽK je označio kraj ovog nezaboravnog vikenda sa žurkom punom muzike, zabave i plesanja.
„Žurka je bila najbolji način da zatvori ovaj sastanak. Mi smo se zaista dobro pozabavili“, rekla je jedna  aktivistkinja.

Igranka se nastavila i u autobusu, tokom celog putovanja na Kosovu. Seminar je odslužio svojem cilju: transformiranje negativne energije u pozitivnu energiju, motiviranje aktivista, podsticanje saradnje među članovima i pružanje aktivistima nove strategije za njihovi budući rad.