Adoleshentët Promovojnë Barazinë Gjinore përmes Grafiteve

Fushata “Bonu cool, mos bjer shpullë” ka organizuar edhe dy ngjarje të tjera gjatë muajit Shtator të vitit 2013. Njëra nga ngjarjet ishte konkursi me karakter garues i grafiteve, i cili u organizua për adoleshentët e moshave 13-19 vjeçare.

Tema e konkursit ishte “Barazia Gjinore/Dhuna te çiftet adoleshente”.
Artistë adoleshentë të grafiteve nga Prishtina, Peja dhe Gjilani vizatuan grafite në njërën nga rrugët e Prishtinës.

Vizatimi i muraleve/grafiteve është pjesë e fushatës së vetëdijësimit publik të implementuar nga Qendra Kosovare për Studime Gjinore (QKSGj), përmes projektit “Vetëdija Gjinore, Pjesë e Kulturës së Përgjithshme”, të mbështetur nga Zyra e BE-së në Kosovë.
    
Ngjarja tjetër e organizuar ishte promovimi publik i videospotit të këngës “Se vetëm zemra flet saktë”. Kjo video poashtu ngritë çështjen e vetëdijësimit gjinor duke folur kundër dhunës në baza gjinore tek adoleshentët. Kënga është komponuar dhe kënduar nga këngëtarja e mirënjohur kosovare, Rona Nishliu.
    
Kampanja “Bonu cool, mos bjer shpullë” synon të bëjë ndërgjegjësimin e të rinjëve përmes përfshirjes së ndjeshmërisë gjinore në kulturën urbane.
    
Për më shumë informata, vizitoni uebfaqen e QKSGj-së: http://kgscenter.net/.
Ky artikull është shkruar bazuar në informatat që QKSGj i ka ofruar RrGGK-së.