Ligjvënësit dhe aktivistët nga mbi 20 vende të ndryshme mblidhen në Londër për Samitin Dhuna ndaj Gruas në Politikë

Samiti Ndërkombëtar "Dhuna ndaj Gruas në Politikë" i organizuar në partneritet me Fondacionin Westminster për Demokraci (WFD) bashkoi pjesëmarrësit nga shtatë partitë politike të Mbretërisë së Bashkuar të përfaqësuara në Westminster, së bashku me ligjvënësit dhe aktivistët nga mbi 20 vende për të identifikuar mjete praktike për të adresuar dhunën kundër grave në politikë. Samiti u mbajt me 19-20 mars 2018, në Carlton House në Londër.
      Udhëheqësi i Plaid Cymru, Westminster, deputeti Liz Saville Roberts i cili hapi konferencën, theksoi: "Rritja e pjesëmarrjes së grave në demokracinë tonë duhet të jetë prioritet për qeveritë, partitë politike dhe parlamentet dhe raporti që ne po hedhim sot thekson shkallën e sfidës me të cilën nuk përballemi vetëm në Britani të Madhe, por në mbarë botën.
       Samiti diskutoi një raport të ri nga WFD, i cili shqyrton rastet e dhunës kundër grave në politikë në tetë shtete dhe ofron rekomandime se si partitë politike, parlamentet dhe shoqëria civile mund ta zgjidhin problemin.
Pjesë e kësaj konference ishte edhe Adelina Berisha nga RrGK, Mimoza Kusari si dhe Magbule Shkodra ku patën rastin të diskutojnë masat e reja që duhet të ndërmirren për parandalimin e dhunës dhe kërcënimin ndaj grave aktive në politikë.

Disa nga rekomandimet kryesore të këtij raporti përfshijnë:

  • Partitë politike duhet të bien dakord për një kod të përbashkët të sjelljes për kandidatët, zyrtarët, anëtarët dhe politikanët e zgjedhur, me sanksione të forta të vendosura ndaj atyre që e shkelin atë;
  • Protokollet institucionale duhet të zhvillohen për të inkurajuar viktimat që të raportojnë shkelje si brenda ashtu edhe në polici, ku ka ndodhur një vepër penale;
  • Politikanët e zgjedhur duhet të inkurajohen të shqyrtojnë politikat e "ecjes" në lidhje me zyrat e tyre zgjedhore;
  • Parlamentet duhet të zhvillojnë dhe zbatojnë sisteme për mbrojtjen e viktimave të dhunës, sulmeve, ngacmimeve duke përfshirë mundësin e një këshilltari të pavarur për dhunën seksuale dhe duke siguruar që kryerësit e krimit që janë parlamentarë të jenë të hapur për pezullim dhe dëbim nga parlamenti i tyre përkatës.