Humanus Vita

Komuna:

Prishtinë

Zona e ekspertizës:

Arsim,Mjedis,Shëndetësi

Misioni:

Organizata Humanus Vita, ka mision fuqizimin e gruas dhe të rinjve, në promovimin e politikave dhe ngritjen e tyre profesionale dhe vendimmarrëse, si në Barazi Gjinore, Të Drejta të Njeriut, Edukim, Shëndetësi dhe Mbrojtje e Ambientit. Integrimi në shoqëri i grupeve të margjinalizuara dhe personave devijant, përmes aktiviteteve dhe fushatave të ndryshme, do të jenë fokusi i organizatës.

Viti i themelimit:

2009

Target Grupi:

Gratë dhe vajzat

Aktivitetet:

Avokim dhe trajnime për fushat që ne do të operojmë

Telefoni:

+383 (0) 44 100 812

Adresa -sq:

Dardani, Prishtinë

E-Mail:

humanusvita.ojq@gmail.com

Initiatives:

Doruntina Gashi