Shoqata “Bletat e Pejës”

Komuna:

Pejë

Zona e ekspertizës:

Bujqësi,Fuqizim Ekonomik,Arsim

Misioni:

Misioni i organiztës Bletat e Pejës eshte Fuqizimi ekonomik i grave

Viti i themelimit:

2020

Target Grupi:

Gratë dhe vajzat

Aktivitetet:

Trajnime, avokime, panaire

Telefoni:

+383 (0) 49 525 243

Adresa -sq:

Rr. Bellopoj Dimitrije Tucovic, Pejë

E-Mail:

bletatepejes@gmail.com

Initiatives:

Arlinda Kastrati