Këshilli për Barazi dhe Edukim në Shoqëri

Komuna:

Prishtinë

Zona e ekspertizës:

Barazi Gjinore

Misioni:

Ngritjes së barazis gjinore në shoqëri në aspektin social ekonomik

Viti i themelimit:

2018

Target Grupi:

Gratë e margjinalizuara

Aktivitetet:

Promovimi i ligjit për barazi gjinore,qasje ne drejtsi, Promovimi i Konvetës së Stanbollit

Telefoni:

+383 (0) 44 418 868

Adresa -sq:

Rr. Holger Peterson/Kalaja e Prizrenit,Prishtinë

E-Mail:

aferditabekteshi@hotmail.com

Initiatives:

Afërdita Bekteshi