Organizata Ndërkomunale e të Verbërve dhe me të Pamurit e Dobësuar

Komuna:

Prizren

Zona e ekspertizës:

Arsim,Shëndetësi,Ndihmë Humanitare,Njerëzit me nevoja të veçanta

Misioni:

Përfshirja e grave, të rinjëve dhe burrave të verbër në shoqëri

Viti i themelimit:

2000

Target Grupi:

Personat e verbër: gratë, të rinjtë dhe burrat

Aktivitetet:

Nëpërmjet trajnimeve për personat e verbër: shkrim dhe lexim në alfabetin Brail, Gjuhë Angleze, përgaditja e ushqimit etj.

Telefoni:

+383 (0) 44 191 799

Adresa -sq:

Rr. Hysen Rexhepi, Pn, Prizren

E-Mail:

shv_pz@live.com

Initiatives:

Perparim Krasniqi