Qendra për Strehimin e Grave dhe Fëmijëve, Prizren (QSGF – P)

Komuna:

Prizren

Zona e ekspertizës:

Dhunë në Baza Gjinore, Dhuna në Familje, Anti-trafikimi,Ndihmë psiko-sociale, Rehabilitim, Riintegrim,Fuqizim i Grave

Misioni:

Strehimi, rehabilitimi, trajtimi psikosocial i grave dhe vajzave; drejt fuqizimit për një jetë të pamvarur në Regjionin e Prizrenit dhe më gjërê.

Viti i themelimit:

2002

Target Grupi:

Gratë dhe fëmijët

Aktivitetet:

Siguron strehim, këshillim, dhe ndërgjegjësim në lidhje me dhunën në familje

Telefoni:

+383 (0) 44 380 345

Adresa -sq:

Prizren

E-Mail:

Jubilea.k@hotmail.com

Initiatives:

Jubilea Kabashi