Tradita Shqiptare – Anadrini

Komuna:

Rahovec

Zona e ekspertizës:

Bujqësi,Arsim

Misioni:

Trajnimi i të gjitha femrave në ARtizanat si dhe femrat e fshatit Zatriq të pa arsimuara dhe të pa punësuara në artizanate të përgjithshme

Viti i themelimit:

2018

Target Grupi:

Gratë dhe vajzat

Aktivitetet:

Trajnime

Telefoni:

+383 (0) 44 963 521

Adresa -sq:

Fshati Zatriq, Rahovec

E-Mail:

tradita-shqiptare@hotmail.com

Initiatives:

Servete Kastrati