Violetë

Komuna:

Prishtinë

Zona e ekspertizës:

Fuqizim Ekonomik,Arsim,Shëndetësi

Misioni:

Edukimi dhe ngritja e vetëdijes së grave për të drejtat e tyre, zhvillimi ekonomik i femres në vendet rurale, parandalimi me qenie njerzore.

Viti i themelimit:

2002

Target Grupi:

Gratë dhe vajzat

Aktivitetet:

Ofrimi i trajnimeve të ndryshme të organizuara veҫanërisht për gratë dhe vajzat e moshave të ndryshme.

Telefoni:

+383 (0) 44 362 412; +383 (0) 49 417 761

Adresa -sq:

Barilevë, Prishtinë

E-Mail:

bedrije.shala@hotmail.com; ngoviolete@gmail.com

Initiatives:

Bedrije Shala Pireva