Mjaft më me arsyetime – Një analizë e qëndrimeve, incidencës dhe përgjigjes institucionale ndaj dhunës në familje në Kosovë

Download File

Raporti shqyrton perceptimet, vetëdijesimin dhe qëndrimet ndaj dhunës në familje, si dhe përgjigjen institucionale. Raporti krahason situatën në Kosovë në vitin 2015 me atë në vitin 2008. Për institucionet janë dhënë rekomandime specifike.