RrGGK Punëtori mbi Zgjidhjen e Konfliktit – Shqipe Malushi