Të drejtat tona për kujdesin cilësor shëndetësor dhe mekanizmat për raportimin e shkeljeve

Për të lexuar më shumë rreth të drejtave shëndetësore dhe mekanizmave për raportimin e shkeljeve në ofrimin e shërbimeve cilësore shëndetësore ,klikoni KËTU.