MŽK pozdravlja usvajanje Nacrta zakona o dopuni i izmeni Krivičnog zakonika i Zakonika o krivičnom postupku

Priština, 13. oktobar 2022.

Mreža žena Kosova (MŽK) kroz ovo saopštenje za medije izražava zahvalnost za posvećenost Ministarstva pravde u rešavanju pitanja rodno zasnovanog nasilja kroz Nacrt zakona o dopuni i izmenama Krivičnog zakonika i zakonika o krivičnom postupku.

MŽK pomno prati ovaj proces i zahvalna je što Vlada gura napred zakone zasnovane na zahtevima Konvencije Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici, koja je već prepoznata i priznata Ustavom Republike Kosova, kao i za Nacionalnu strategije za zaštitu od nasilja u porodici i nasilja nad ženama.

Nasilje nad ženama i nasilje u porodici ne smeju se tolerisati, a kaznene mere za počinioce krivičnih dela silovanja, seksualnog nasilja i nasilja u porodici moraju biti što strožije.

MŽK se kontinuirano zalagala za meritorne kazne za počinioce krivičnih dela rodno zasnovanog nasilja, što će uticati na smanjenje ovakvih slučajeva, nedavno na osnovu detaljne analize rešavanja ovih slučajeva od strane institucija na Kosovu u istraživanju Sa zakona na dela.

Stoga, i pozdravljamo činjenicu da je ovom izmenom predviđeno da se u slučajevima krivičnih dela silovanja, seksualnog zlostavljanja i nasilja u porodici neće primenjivati granice ublažavanja kazni.

Posao koji rade Ministarstvo pravde i Radna grupa je za svaku pohvalu. MŽK takođe podržava klasifikaciju testiranja nevinosti kao novog krivičnog dela, s obzirom da se ovim medicinskim testom krše osnovna ljudska prava.

Pored toga, MŽK takođe pozdravlja inicijativu za planirane izmene Zakona o socijalnim i porodičnim uslugama, od kojih se očekuje da reguliše adekvatno stanovanje za žrtve rodno zasnovanog nasilja i nasilja u porodici.

Ove izmene su u toku sa izradom i usvajanjem Zakona o budžetskim izdvajanjima za 2023. godinu u Republici Kosovo i nadamo se da će Ministarstvo finansija, rada i transfera podržati ove izmene sa dovoljnim izdvajanjem sredstava za njihovo ispunjenje.

MŽK ostaje partner i podržava svaku inicijativu Vlade u borbi protiv rodno zasnovanog nasilja, sa nadom da će politike i zakoni biti pretočeni u konkretne akcije koje imaju za cilj zaštitu žena i devojaka na Kosovu.