MŽK: Stop napadima na Vjosu Osmani

Mreža žena Kosova (MŽK) izražava zabrinutost zbog neprestanih napada i kleveta protiv prve predsednice Skupštine Kosova, Vjosa Osmani.   

Ponavljajući zahtev da se zaustave napadi na žene u politici i odlučivanju, ovim dopisom pozivamo da se ne narušava integritet i doprinos Osmani u javnoj sferi.  

Osmani je javna ličnost i dugo je angažovana u politici. Stoga, njen rad i učinak treba suditi prema kriterijuma javnog i institucionalnog života, a nikad polazeći od patrijarhalnog načina razmišljanja i diskursa usredsređenog na porodicu.  

MŽK smatra da političke suprotstavljanja kao i institucionalna neslaganja treba da budu izražena bez takvih pretnji članovima porodica uključenih strana.   

Kleveta i uvreda kažnjivi su Zakonom br. 02/L-65 Republike Kosova. Stoga, kako bi se izgradilo demokratsko društvo koje promoviše slobodu izražavanja, ali sprečava klevetnički i uvredljiv jezik, MŽK zahteva da se kleveta protiv Osmani tretira u skladu sa važećim zakonom.   

Svaki pokušaj da se umanji doprinos žena u politici i javnoj sferi je samo korak unazad u postizanju našeg zajedničkog cilja slobodnog, demokratskog i ravnopravnog društva.