Gruaja Hyjnore

Komuna:

Gjilan

Zona e ekspertizës:

Fuqizim Ekonomik,Grupe Etnike,Barazi Gjinore,Fuqizim i Grave

Misioni:

Përkrahja dhe fuqizimi i të rinjëve, avancimi i pozitës së gruas në shoqërinë kosovare, përmes edukimit shëndetësor, përkrahjes psike-sociale, ngritjes profesionale, ngritjes së vetëdijes mbi të drejtat e saj, barazisë gjinore, ngritjes së nivelit të arsimimit, fuqizimit ekonomik, parandalimin e dukurive të ndryshme negative, pjesëmarrje në aktivitete të ndryshme publike dhe mirëqenien e tyre sociale.

Viti i themelimit:

2011

Target Grupi:

Gratë Rome, Ashkali, Egjiptiane, Turke dhe Serbe

Aktivitetet:

Gruaja Hyjnore ofron kurse për artizanate dhe produkte punë dore. Organizata ka përafërsisht 13 anëtare të cilat marrin pjesë në panaire dhe shesin produktet e tyre. I gjithë fitimi nga produktet e shitura i dhurohet jetimëve. Organizata gjithashtu bashkëpunon me strehimore, duke ofruar trajnime për gratë që banojnë në strehimore.

Telefoni:

+383 (0) 44 446 186

Adresa -sq:

Rr. Sadullah Brestovci, Gjilan

E-Mail:

igballehajdari@hotmail.com; gruaja_hyjnore@hotmail.com

Initiatives:

Igballe Hajdari