Medica Kosova

Komuna:

Gjakovë

Zona e ekspertizës:

Fuqizim Ekonomik,Shëndetësi,Ndihmë Ligjore,Ndihmë psiko-sociale, Rehabilitim, Riintegrim

Misioni:

Reduktimi i simptomave traumatike të shkaktuara nga lufta, posaqërisht tek viktimat e dhunës, si dhe integrimi i tyre në jetën sociale dhe publike

Viti i themelimit:

1999

Target Grupi:

Femrat e traumatizuara si pasojë e dhunës seksuale, femrat me probleme shëndetësore, viktimat e dhunës në familje.

Aktivitetet:

Këshillime psikosociale, shërbime shëndetësore, keshillime dhe ndihme ligjore dhe fuqizim ekonomik permes aktiviteteve për regjenerimin e të ardhurave në sektorin e bujqësisë.

Telefoni:

+383 (0) 390 321 139; +383 (0) 390 326 980; +383 (0) 49 188 316; +383 (0) 44 800 652

Adresa -sq:

Rr. Luigj Gurakuqi 39, Gjakovë

E-Mail:

medicam_kosova@yahoo.com; lola_tsh@hotmail.com

Initiatives:

Veprore Shehu