Qendra për Ndihmë Ligjore dhe Zhvillim Regjional – CLARD

Komuna:

Prishtinë

Zona e ekspertizës:

Fuqizim Ekonomik,Barazi Gjinore,Fuqizim politik, emrat në vendim-marrje

Misioni:

Ofrimi I ndihmës juridike falas për grupet e cenuara dhe të margjinalizuara; Përfaqësimi I një gjykate I rasteve me interes publik; Përkrahja socio ekonomike për grupet e cenuara.

Viti i themelimit:

2007

Target Grupi:

Gratë

Aktivitetet:

Avokim, lobim, trajnime, keshillime, kampanja vetëdijesuese

Telefoni:

+383 (0) 44 169 508

Adresa -sq:

Rr. Bardhyl Qaushi, Nr. 7, 10000 Prishtinë

E-Mail:

clardkosovo@gmail.com

Initiatives:

Nedzad Radoncic