Përparimi i të drejtave të njeriut përmes Buxhetimit tё Pёrgjegjshem Gjinor

Download File

Zvogëlimi i taksave për produktet esenciale të higjienës menstruale

Përgaditur nga EcoKosWomen (EKW)

Ky dokument i politikave paraqet prova se përse Qeveria e Kosovës, sipas angazhimeve për buxhetimin gjinor, të drejtat e njeriut dhe barazinë, duhet të ulë ose heqë tërësisht taksën për produktet thelbësore, duke rritur kështu mirëqenien e grave dhe vajzave.