Aleanca e Grave për Integrim

Aleanca e Grave për Integrim me iniciativën: “Vetëdijesimi i grave Rome, Ashkalike dhe Egjiptase në komunën e Ferizajit dhe Lipjanit për shëndetin e tyre” (3,665.00€)