Medica Kosova & Djepi i Buzëqeshjes

Medica Kosova & Djepi i Buzëqeshjes me iniciativën: “Përdorimi i qasjes së bazuar në komunitet dhe traumë për përmirësimin e çasjes së të mbijetuarave të dhunës seksuale gjatë luftës gjatë procesit të njohjes së statusit të tyre” (6,894.00€)