Lufta dhe ndjekja e dhunës me bazë gjinore: “Për çfarë luftojmë?”

Download File

Ariana Qosaj – Mustafa, Kryesuese e Bordit të Rrjetit të Grupeve të Grave të Kosovës (RrGGK), foli mbi temën: Lufta dhe ndjekja e dhunës me bazë gjinore: “Për çfarë luftojmë?”, në një takim të mbajtur me përfaqësues të zyrës së BE-së, EULEX-it, Shoqërisë CIvile dhe Institucioneve të Kosovës.