RrGGK dhe një grup i prindërve të nxënësve të shkollave të Prishtinës i dërgon letër Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë (MTI) dhe KK Prishtinë

Download File

RrGGK dhe një grup i prindërve të nxënësve të shkollave të Prishtinës,  i dërgon letër z. Bernard Nikaj, U.D i Ministrit të Tregtisë dhe Industrisë, z. Shpend Ahmeti, Kryetar i Komunës së Prishtinës dhe Drejtoratit për Arsim, Komuna e Prishtinës lidhur me përmasat shqetësuese të raportuara për përmbajtjen e sulfurit në naftën e nxemjes për shkollat fillore dhe të mesme të Prishtinës.