MŽK podstiče kosovsku policiju da istraži prostorije u kojima se sumnja na prisilnu prostituciju

Mreža žena Kosova (MŽK) sa zabrinutošću je pratila najnovije vesti o velikom broju salona za masažu, u kojima postoje osnovane sumnje da se odvija trgovina ljudima, kao i prisilna prostitucija – obe ove pojave koja najviše pogađaju i štete ženama i devojkama.

Na osnovu saopštenja kosovske policije od 2. jula, o akciji „Masaža 21“, MŽK podstiče kosovsku policiju da nastavi sa ovom akcijom, koji ima direktan uticaj na poboljšanje dobrobiti žena i devojaka na Kosovu, kao i na  suzbijanje nepravdi i rodne diskriminacije prema njima.

S obzirom na slabo učešće žena i devojaka na tržištu rada, kao i na tešku ekonomsku situaciju za većinu njih, žene i devojke će verovatno postati žrtve takvih trgovaca i prevara. Ovde takođe dodajemo da nasilje nad ženama ostaje među najizraženijim oblicima nasilja koje pogađa žene, a opet, nažalost, ostaje među najmanje kažnjivim zločinima u zemlji.

MŽK podržava ovu akciju kosovske policije i izražava spremnost da joj pomogne u bilo kom obliku, s obzirom na njen višedecenijski rad i stručnost u poboljšanju životnih uslova za žene i devojke na Kosovu.

Ispod možete naći dva nedavna istraživanja MŽK o nasilju nad ženama i diskriminaciji žena na tržištu rada:

Sa zakona u akciju

Rodno zasnovana diskriminacija i zapošljavanje na Kosovu