Koalicioni bë presion për Reformim të Sistemit Zgjedhor

Më 8 korrik, koalicioni i ri për reformimin e sistemit zgjedhor organizoi një tryezë të rrumbullakët mbi temën e trendeve zgjedhore në Kosovë, dhe propozoi ndryshime në sistemin aktual zgjedhor të Kosovës. RRGGK mori pjesë në komitetin organizativ, duke bashkëpunuar drejt përgatitjes të një koalicioni të gjërë të ngjashëm me atë Reforma 2004, i cili kërkonte ndryshime në sistemin zgjedhor gjatë vitit të kaluar.